Tuesday, July 14, 2015

Conținutul unui studiu de fezabilitateAtunci când se are în vedere implementarea unui proiect sau inițierea unei noi afaceri întotdeauna este bine ca pe lângă planul de afaceri să se realizeze și un studiu de fezabilitate. Pentru a realiza un studiu de fezabilitate vă puteți adresa unei firme de consultanță în afaceri care vi-l va întocmi în conformitate cu elementele existente la ora actuală pe piață ajungându-se în final la un rezultat favorabil sau nefavorabil în ceea ce privește posibilitatea realizării afacerii. 

Studiul de fezabilitate realizat de o companie de consultanță în afaceri conține date cum ar fi descrierea companiei și a ideii de afaceri ce urmează a fi implementată, un scurt diagnostic financiar pentru a putea determina capacitatea firmei de a putea suporta noua investiție, capacitatea managerială dar și personalul necesar pentru a putea pune în practică ideea dar și alte elemente care trebuie luate în calcul încă de la început.

Următorul element asupra căreia se va concentra un specialist de la o firmă de consultanță în afaceri este acela să includă în studiul de fezabilitate toate datele tehnice care au legătură cu afacera. Fără un studiu de fezabilitate bine conceput nu veți reuși să determinați dacă afacerea este fezabilă sau nu. Așadar este foarte important să apelați la o firmă de consultanță în afaceri ce are în portofoliul de servicii oferite și acest aspect.

Detaliile tehnice cuprinse în studiul de fezabilitate trebuie să cuprindă date despre investițiile necesare cu sau fără finanțare. De asemenea, pentru a putea realiza un bun studiu de fezabilitate este necesar să se puncteze și utilitatea dar și beneficiile pe care le poate aduce implementarea ideii. La creearea scenariilor studiului de fezabilitate trebuie să se aibă în vedere perioada de analiză.

Următorul aspect pe care este necesar ca specialistul de la firma de consultanță în afaceri este necesar să îl treacă în studiul de fezabilitate este acela să treacă planul de lucru prin a prevede toate activitățile ce vor fi desfășurate pentru a avea o activitate bună.

Elementele cele mai importante asupra căreia trebuie să lucreze specialistul de la firma de consultanță în afaceri împreună cu clientul este costul estimativ al investiției și costul efectiv al investiției. De asemenea este foarte important să se menționeze de la bun început și modalitatea prin care urmează să fie finanțat proiectul dacă această afacere va fi din fonduri nerambursabile sau din alte surse.

Specialistul de la firma de consultanță în afaceri cu www.Tpa-horwath.ro trebuie să realizeze studiul de fezabilitate după un scenariu concret bazat pe realitate și imparțial pentru a putea estima dacă afacerea respectivă este fezabilă sau dacă anumite elemente pe care le conține ideea respectivă are nevoie de îmbunătățiri.

Ultimele elemente pe care trebuie să le conțină un studiu de fezabilitate, pe care de asemenea specialistul de la firma de consultanță în afaceri trebuie să le includă în acest studiu, sunt avizele, amplasarea afacerii și lista echipamentelor și utilajelor necesare pentru o bună desfășurare a activității.

TPA Horwath oferă servicii de consultanță în afaceri și multe alte servicii vitale pentru o afacere, așadar pentru cele mai bune soluții, apelați la noi.

No comments:

Post a Comment