Thursday, December 8, 2016

Modalitatea de obţinere si costurile unui certificat energetic


Atata vânzarea cat si  închirierea locuinţelor si a oricarei alte clădiri nu poate fi facuta din punct de vedere legal decât in cazul in care proprietarul acesteia deţine un certificat al performanţei energetice. Specialistii,  in acest caz auditorii energetic ce sunt specialisti atestati în cadrul acestor firme de profil afirma ca tot ce trebuie sa stie legat de o cladire se poate gasi in acest document ce este denumit – certificat energetic.

Certificatul cuprinde informaţiile ce sunt  legate de eficienţa din punct de vedere energetic pe care clădirile o au si in acelasi timp de  cantitatea energiei ce este consumata pentru încălzire, pentru iluminare şi deasemeni prin producerea de apa calda menajere atat în toata clădirea cat si in apartamentul care se afla in discutie.

Analizele  şi calculele care se fac pentru a determina consumul de energie al  clădirii sau al apartamentului  făcut de specialistul ca e  auditor energetic, ele fiind incluse în documentul oficial care se numeste - certificat al performanţei energetice.

Actul acesta defineşte cel putin doi indici care sunt considerati principali respectiv  clasa energetică , ce incepe sa fie catalogata de la A , adica  aceea care este considerata cea mai eficientă  si care ajunge până la litera  G cat  şi o nota energetică ce e  cuprinsa între 1 ajungand pana la 100, ea fiind una mare, deci  mai bună.

Certificarea energetică in cazul unei clădirii are in vedere analiza şi deasemeni calculele specifice pentru  consumul energiei asta in cazul in care tinem cont de caracteristicile pe care le au clădirile, iar intre acestea,  una este considerata importanta si anume aceea a nivelului de izolare termică ce e legat de faţada de la exterior şi de  sol.

Ferestre şi pereţii, ori  terasele clădirilor sunt cei prin care se pierde căldura de la interior, mai ales din cauza neeşanteităţi sau pentru ca exista un nivel redus al izolarii termice care se asigura in unele cazuri cu materiale învechite sau care sunt depreciate, asa cum sunt pereţii umezi sau terasele stricate.

Documentul întocmit va fi unul parafat de catre specialistul ce se numeste - auditor energetic, este atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi de cel al  Administraţiei Publice. Lista  auditorilor energetici ce pot profesa in acest domeniu, fiind atestaţi,  va include date de contact ale specialistilor si se gasesc afisate pe site-urile MDRAP  şi in acelasi timp  pe site-ul unde se afiseaza informatii ce privesc Asociaţia Auditorilor Energetici ai Clădirilor din România.

Actele solicitate pentru intocmirea certificarii

Pentru a face analizele necesare si şi calculele, auditorul care e desemnat, va avea nevoie să i fie puse la dispoziţie unele documente, cum ar fi :

  • Actul proprietatii sau extrasul cartii funciare;
  • Fişa cadastrală si releveul, dupa caz, al respectivului apartament, casa sau  clădire.


Auditorul energetic va inspecta clădirea şi este deasemeni important  să ii fie puse la dispoziţie toate datele   in ceea ce privesc caracteristicile pe care le au echipamentele de încălzire,  conductele de încălzire şi apă caldă menajeră, in ceea ce priveste contorizărea energiei termice, şi in acelasi timp datele care sunt  legate de starea pe care o au pereţii exteriori, terasele si in unele situatii chiar si  acoperişul, ca si ferestrele şi alte obiective.

No comments:

Post a Comment