Wednesday, August 31, 2016

Certificat energetic Bucuresti


Avand in vedere ce documentele sunt necesare si pe care proprietarul este nevoit sa le ofere auditorului energetic, este important de precizat ca durata de realizare a unui certificat energetic poate fi diferita, adica fiie mai mica sau poate mai mare. In acelasi timp, tariful e negociabil.
Atunci cand  proprietarul nu poate pune la dispozitie auditorilor documentele care ii sunt solicitate, e foarte  posibil ca acesta sa poata completa totusi dosarul, insa numai in baza unor costuri ce vor fi  suplimentare.
Tariful aferent unui certificat energetic e calculat cu ajutorul unei formule care are in cadrul componentei sale un anumit cost unitar necesar pentru a pregati lucrarile si deasemeni documentele. Tariful unitar necesar pentru a realiza astfel de lucrari este calculat in euro / metrul pastrat, acesta fiind  in functie de care e aria construirii cat si de cea pe care o are  desfasurarea  cladirii in analiza. Mai sunt  si cinci coeficienti, adica  mai exact aceea de locatie, de refolosire, aceea care sunt aferenti documentatiei , aceea de instrumentare si deasemeni cei de complezxitate, dupa cum aminteste AAECR.

 Asa dupa cum mentioneaza aceea care lucreaza in cadrul  Organizatiei Profesionale a Specialistilor anumite tipuri specifice de apartamente ce au anumite consumuri energetice ce sunt  mai scazute sunt de regula ceva mai cautate, faptul acesta  datorandu-se costurilor mai mici ce sunt necesari pentru intretinerea acestora.

In momentul cand cererea aferenta acelor  apartamente ce au niste consumuri energetice care sunt  mai scazute sau poate mai ridicate, e foarte  posibiul sa fie inregistrata o  crestere usoara a chiriilor aferente apartamentelor care au niste consumuri energetice ce sunt  mai ridicate insa si o  scadere a acelor  chirii care sunt platite in cazul apartamentelor cu un consum energetic ce va fi putin mai ridicat, iar acest fapt in final o sa fie compensat cu toate cheltuielile facute suplimentar.

Pentru elaborarea unui  astfel de certificat energetic In orasul Bucuresti ori in alte orase din intreaga tara e nevoie pentru inceput de o evaluare aferenta  performantei energetice a cladirii in cauza, ce e desfasurata in niste conditii normale privind  utilizare,  care are la baza acestuia o serie specifica de caracteristici ce sunt reale si pe care sistemul in cauza al acestor instalatii ce sunt aferente  constructiei,  cum sunt acelea de incalzire, dar si iuminatul artificial, acela de preparare,  climatizare,  beneficiind de apa calda, ventilare, sau consum.

In acelasi timp se poate face incadrarea in anumita clasa a performantei energetice si deasemeni una de mediu afrent cladirii in cauza, notarea energetica pe care o are cladirea in cauza, intocmirea  certificatului de  performanta  energetica sau prin  inserari ale diferitelor recomandari ca sa aiba posibilitatea specifica de creste a eficientei pe care cladirea o are  in privinta utilizarii energiei.

Ca sa putem face un astfel de certificat specific performantei energetice poate fi  realizat un control.

ISC este institutia care are capacitatea de control a tuturor certificatelor enrgetice in  Bucuresti sau in orice loc din tara, ea ocupandu-se si de realizarea unor rapoarte ce privesc acest audit energetic si deasemeni al rapoartelor ce fac referire la inspectia ce e realizata asupra unui sistem de incalzire sau al sistemului specific de climatizare.

No comments:

Post a Comment